FAJERWERKI WARSZAWA, POKAZY FAJERWERKÓW, ZIMNE OGNIE, RAKIETY, WYRZUTNIE, FAJERWERKI, FAJERWERKI SKLEP

Regulamin

POLITYKA PLIKÓW COOKIE ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI
 
Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest firma eFajerwerki.pl z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: "stronami internetowymi").
Czym są pliki "cookie"?
Poprzez pliki "cookies" należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. "Cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Do czego używamy plików "cookies"?
Pliki "cookies" używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.
Jakich plików "cookies" używamy?
Stosowane są dwa rodzaje plików "cookies"– "sesyjne" oraz "stałe". Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików "cookies" albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.
Czy pliki "cookies" zawierają dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików "cookies" mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
Usuwanie plików "cookies"
Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików "cookies" na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików "cookies" dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Ograniczenie stosowania plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 
 W świetle obowiązujących przepisów RODO informujemy, że:
 
1. Administratorem danych osobowych (dalej: Administrator) jest:

eFajerwerki.pl ul. Modlińska 248 A 03-152 Warszawa

2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt 1 lub email: kontakt@efajerwerki.pl
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów : a) Zawarcia i realizacji umowy b) Na potrzeby realizacji zamówień c) Na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej d) Dochodzenia roszczeń e) Archiwizacji f) Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski g) Wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
4. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: a) Osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki b) Podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, c) Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki d) Kancelariom prawnym, ubezpieczycielom, bankom e) Podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
5. Okres przechowywania państwa danych osobowych jest uzależnione od celu , w jakim dane są przetwarzane w oparciu o następujące kryteria: a) Przepisy prawa (np. ustawa o rachunkowości) b) Okres przez jaki obowiązuje umowa c) Okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora d) Okres na jaki została udzielona zgoda.
6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie: a) Udzielona zgoda, b) Konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy c) Konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze d) Konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielenie odpowiedzi na Państwa pisma.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z powyższych praw można skorzystać:
- za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w pkt 1 - za pomocą poczty elektronicznej e-mail: kontakt@efajerwerki.pl Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed cofnięciem.
 Zgoda jest niezależna od czasu, w jakim realizowana jest umowa, obowiązuje do jej odwołania. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.